ΦΕΚ Ίδρυσης Σχολής Προπονητών Θαλασσίου Σκι Γ΄ κατηγορίας των οδηγιών & εντύπων,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ  – ΑΘΗΝΑ

(ΦΕΚ 4999, Β’/26-09-2022)

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν σχετική αίτηση μαζί με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://eservices.gga.gov.gr/ ή μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Α., πεδίο ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΣΧΟΛΕΣ, μέσω της Υπηρεσίας τηλε-υποδοχής αιτημάτων.

Βρείτε όλα τα έγραφα σε αυτό το ➣ LINK

ομοσπονδία θαλασσίου σκι

ΦΕΚ

ΦΕΚ-Απόφαση-Ίδρυση-Σχολής-Προπονητών-ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ-ΣΚΙ-Γ΄-Επιπέδου-στην-Αθήνα-Αγρίνιο-ΦΕΚ-26-09-2022-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ-4999-Β-ΤΕΥΧΟΣ

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΝΕΣ STRATOS CHALLENGE 2023, Θαλάσσιου Σκι & Wakeboard

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι διοργανώνει το STRATOS CHALLENGE 2023, Θαλάσσιου Σκι & Wakeboard την Παρασκευή 21, Σάββατο 22 και Κυριακή