Σημαντική ενημέρωση για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή

Σε συνέχεια του email μας στις 22 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τον νόμο 4008/2022, ΦΕΚ 52/Α/11.3.2022 (άρθρο 50), σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι προπονητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α, οφείλουν να επικαιροποιούν ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους :

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-για-ΑΔΕΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΩΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ-1

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Ίδρυσης Σχολής Προπονητών Θαλασσίου Σκι Γ΄ κατηγορίας των οδηγιών & εντύπων,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ  – ΑΘΗΝΑ (ΦΕΚ 4999, Β’/26-09-2022) Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ή να