Το ΦΕΚ για την Ίδρυση Σχολής Προπονητών Θαλασσίου Σκι Γ’ Επιπέδου

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης μας, σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ με Αριθμό 457987 που αφορά την Ίδρυση Σχολής Προπονητών Θαλασσίου Σκι Γ΄στην Αθηνα.

ΦΕΚ-ΥΔΡΥΣΗ-ΣΧΟΛΗΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-Θ.Σ_compressed

Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής.
Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/perigrafi/  πατώντας το εικονίδιο «Δημιουργία αίτησης».

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Ίδρυσης Σχολής Προπονητών Θαλασσίου Σκι Γ΄ κατηγορίας των οδηγιών & εντύπων,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ  – ΑΘΗΝΑ (ΦΕΚ 4999, Β’/26-09-2022) Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ή να